alt text alt text

 

泡泡足球 及 肥仔衫兵團活動花絮

                                                                    本會於2016年1月16日舉辦刺激好玩的泡泡足球及搞笑有趣肥仔衫兵團競賽,讓護士們能在繁忙的工作中能有一個輕輕鬆鬆的周末!